Customer Satisfaction Survey / Måling av kundetilfredshet
PLEASE HELP US TO IMPROVE THE SERVICE WE PROVIDE!
VENNLIGST HJELP OSS TIL Å FORBEDRE DE TJENESTENE VI TILBYR!
If you chose three or four, please provide details concerning problem(s) you have experienced.
. Om du velger 3 eller 4, vennligst gi oss noen detaljer om problemet/problemene som du har erfart.
On time delivery / Leveranse til rett tid
Price (competiveness) / Pris (konkurransedyktig)
Quality of product / Produkt kvalitet
Communication / Kommunikasjon
Courtesy of staff / Imøtekommenhet fra personalet
Technical capability / Teknisk kapasitet
Handling (packaging) / Håndtering (innpakning)
Shipping methods / Transport metoder
Invoicing / Fakturering
Problem resolution / Problemløsning
Documentation / Dokumentasjon
Service / Service
How can we improve? - Hvordan kan vi bli bedre?
May we provide you with additional Maskin & Auto Service AS information?
Kan vi få lov til å gi deg tilleggsinformasjon om Maskin & Auto Service AS?

TELEFON:

51 63 73 83

DØGNVAKT:

+47 934 42 183

SERVICEPUNKT

   

FORHANDLER

YRKESSJAFØR