Kvalitetshåndbok - Avviksrapport
Avviksrapport
HUSK! Gi en god beskrivelse: avvik, forbedring. leverandør. kunde. referanser. etc.
Rettet mot*
Registrert av*
Type avvik*:
Dette avviket krever:
FYLLES UT AV DEN SOM REGISTRERER OGIELLER SAKSBEHANDLER
Gi en god beskrivelse av avviket, leverandør, kunde, referansenr. (PO), etc.
FYLLES UT AV MOTTAKER
 

TELEFON:

51 63 73 83

DØGNVAKT:

+47 934 42 183

SERVICEPUNKT

   

FORHANDLER

YRKESSJAFØR